Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000670673 Химико-технологичен и металургичен университет
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. “Климент Охридски” № 8
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Осигуряване на качествена подготовка на студентите от ХТМУ в съответствие с потребностите на пазара на труда 24.06.2008 36 029 36 029 0 36 029 15,00 Приключен
Подходяща и рентабилна инфраструктура за ХТМУ - София 02.06.2010 2 565 923 2 490 441 75 481 2 365 919 28,13 Приключен
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи" 04.10.2012 582 137 582 137 0 582 064 28,00 Приключен
Подобряване на качеството на дистанционното обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала и обучение на преподаватели, административен и технически персонал за работа със системата за дистанционно обучение, и въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти. 12.03.2013 718 308 718 308 0 718 308 22,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Изграждане и устойчиво развитие на научен потенциал в областта на създаването на нови материали, в т.ч. и на наноматериали 17.06.2008 30,00 Приключен
Подкрепа за развитие и реализация на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на полимерната химия, физика и инженерство 17.06.2008 24,00 Приключен
Алтернативни енергийни системи 17.06.2008 29,00 Приключен
Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения 26.09.2009 28,50 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 Приключен
"Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии" 22.07.2013 24,00 Приключен


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз