Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 010713781 "Хидрекс" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ул."Ангелов връх" №29
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
" Корекция на река Бели Осъм в централната градска част на град Троян за ц предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнение" BG161PO001-1.4.06-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз