Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115600023 "ИСА - МИЛЕНИУМ 3" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. Хаджи Поптилев 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Създаване на условия за развитие на социалното предприемачество в община Тетевен – възможност за подобряване качеството на живот на лицата от рискови групи” BG051PO001-5.1.01-0060-C0001
ПАРТНЬОРИ ЗА ПОВЕЧЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ в ОБЩИНА КОСТИНБРОД BG051PO001-5.2.07-0082-C0001
Домашен помощник – за достоен живот в малките населени места в община Каварна BG051PO001-5.2.07-0099-C0001
Социален асистент и домашен помощник – за достоен живот в община Гулянци BG051PO001-5.2.07-0012-C0001
„Домашен помощник” в община Кресна BG051PO001-5.2.07-0182-C0001
Социални услуги –алтернатива за по-добър живот и устойчива заетост в община Царево BG051PO001-5.2.07-0048-C0001
”Алтернативи за обществена подкрепа” BG051PO001-5.2.06-0221-C0001
"Нови възможности за социално включване в община Долна баня" BG051PO001-5.1.02-0028-C0001
Здраве и безопасност при работа в ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД BG051PO001-2.3.02-0071-C0001
"Подобряване на условията и безопасността на труда на ДКЦ 1 - Плевен" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0096-C0001
Постигане на безопасни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, ЛПС и провеждане на специализирани обучение BG051PO001-2.3.02-0397-C0001
ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМА BG051PO001-5.1.04-0005-C0001
Помощ в дома в община Угърчин BG051PO001-5.1.04-0030-C0001
„Предоставяне на услуги в дома на територията на община Тетевен” BG051PO001-5.1.04-0091-C0001
Звено за услуги в домашна среда – Лом BG051PO001-5.1.04-0048-C0001
„Подкрепа за достоен живот на хора с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване в община Ябланица” BG051PO001-5.1.04-0207-C0001
"Устойчиво развитие чрез осигуряване на здравословен и безопасен труд в "Консорциум Екологичен Завод" ДЗЗД" BG051PO001-2.3.03-0371-C0001
"Безопасен труд и устойчиво развитие във "ВИНПРОМ ЯМБОЛ" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-1164-C0001
"Безопасен труд - здраве и устойчиво развитие във "ВИНПРОМ ПЕЩЕРА" АД" BG051PO001-2.3.03-0342-C0001
"Подобряване условията на труд на работното място в "Протектор БГ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0418-C0001
"Подобряване условията на труд "Декси Консулт" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0598-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз