Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175160322 Финвера Консулт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. д-р Стефан Сатафов 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване конкурентоспособността на фирма „АПРА” ООД посредством обучения на мениджъри и служители BG051PO001-2.1.02-0584-C0001
акупуване на лични предпазни средства и внедряване на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007 в Цветомания ЕООД за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд BG051PO001-2.3.02-0359-C0001
Създаване на иновативно вертикална медицинска търсачка BG161PO003-1.1.05-0211-C0001
"Внедряване на енерго-ефективно производствено оборудване в "ГЛАСПРОЕКТ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0014-C0001
"Внедряване на енергоефективно оборудване и осветление в "Туристстрой-Царацово" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0044-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на "Вета Фарма" АД BG161PO003-2.3.02-0053-C0001
"Внедряване на енергоефвктивни мерки в "Пелети Енерия" ООД" BG161PO003-2.3.02-0109-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на хотел "Студио" чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки BG161PO003-2.3.02-0145-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на хотели "Сън палас" и "Иглика" BG161PO003-2.3.02-0174-C0001
"Внедряване на енергоефективно производствено оборудване в "БГ Пелетс" ООД" BG161PO003-2.3.02-0217-C0001
Внедряване на енергоспестяващи мерки в "Българска училищна индустрия" ООД BG161PO003-2.3.02-0239-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "ИТА България" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0274-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на ЕТ "Ангел Петров-98"" BG161PO003-2.3.02-0287-C0001
"Внедряване на енергоефективни мерки в "Гласпроект" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0299-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "И Ар Пи България" ООД" BG161PO003-2.3.02-0335-C0001
"Повишване на енергийната ефективност на "Ем Ел Пи Ес" АД" BG161PO003-2.3.02-0373-C0001
"Енергоефективни инвестиции в "Интелиджънт фууд системс" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0358-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Медицински център-Доверие СБТ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0304-C0001
"Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в "АВИСПАЛ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0388-C0001
"Внедряване на енергоспестяващи мерки в "АЙСБЕРГ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0419-C0001
"Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в "Ден и нощ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0389-C0001
"Инвестиции в енергоспестяващо хладилно оборудване в "Еврофриго Стар" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0387-C0001
"Инвестиции в енергоспестяващо оборудване в "Сикън" ООД" BG161PO003-2.3.02-0386-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "ДКЦ 1-Велико Търново" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0424-C0001
"Внедряване на енергоефективни мерки в "САЛЮ-Е" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0390-C0001
"Внедряване на енергийноефективни мерки във "Водоканалпроект Пловдив" ООД" BG161PO003-2.3.02-0417-C0001
"Енергийно ефективни инвестиции в хотел "Колхида", гр. Елхово" BG161PO003-2.3.02-0416-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз