Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201609020 "Ели Евроконсулт"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Куклен 4101 Куклен ул."Христо Г.Данов"26
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Корекция и подпорни стени на р. Марица от км 2+884 до км 3+434 - ляв бряг -L=550 м" BG161PO001-1.4.06-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз