Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Петя Георгиева Демирева
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социално включване BG051PO001-5.2.07-0267-C0001
Грижа в семейна среда за достоен живот BG051PO001-5.2.07-0189-C0001
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" BG051PO001-6.2.13-0001-C0001
ГРИЖА В ДОМА BG051PO001-5.1.04-0058-C0001
„Комплекс за социални услуги „ПОСОКА – семейство”” BG051PO001-5.2.15-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз