Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124140232 Висше училище "Международен колеж"
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град ул. „България” № 3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Пилотен механизъм за студентски практики в сферата на туризма – гаранция за устойчиво включване на пазара на труда 02.07.2008 82 659 67 251 16 269 67 245 12,00 Приключен
Кариера в туризма – старт чрез студентски практики 28.08.2009 94 328 94 328 0 94 322 12,00 Приключен
Създаване на център за електронно обучение към Висше училище "Международен колеж" 03.12.2012 370 821 370 821 0 370 818 24,00 Приключен
Комплексно иновативно оптимизиране на системата за качество във ВУ „Международен колеж” (КИОСК) 05.02.2013 346 930 346 930 0 346 929 22,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз