Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831615056 " Пътпроект " ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София 1618, бул.Цар Борис III № 215
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Енергийна ефективност в "Пътпроект" ЕООД" 16.12.2013 77 750 38 875 38 905 38 875 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНИ ОТСЕЧКИ В ОБЩИНА ВАРНА BG161PO001-2.1.02-0015-C0001
Лот 2 Рехабилитация на път III-307 Дерманци - Угърчин – Микре BG161PO001-2.1.01-0004-C0001
Лот 15 Рехабилитация на път ІІІ-181 СОП - с. Ковачевци BG161PO001-2.1.01-0017-C0001
Лот 4 Рехабилитация на път III-216 Ситово - Дулово BG161PO001-2.1.01-0006-C0001
Лот 7 Рехабилитация на път II–29 Добрич – Генерал Тошево и на път II-207 Шумен - Девня-Ветрино - Векилски BG161PO001-2.1.01-0009-C0001
"Доизграждане на автомагистрала "Тракия", Лотове 2, 3 и 4" BG161PO004-2.0.01-0004-C0001
Лот 19 Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец - Плаково – Елена, на път ІІ-53 Елена - Сливен и на път III–405 Царевец - Свищов, област В. Търново BG161PO001-2.1.01-0021-C0001
Лот 21 Рехабилитация на път ІІІ-704 Менгишево - Долно Новково - о.п.Омуртаг и на път ІІІ-4008 Пролаз - Вардун, област Търговище BG161PO001-2.1.01-0023-C0001
Лот 23 Рехабилитация на път III-904 (I-9) - Старо Оряхово - Долни Чифлик – Гроздьово – Бозвелийско, област Варна BG161PO001-2.1.01-0025-C0001
Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-866 Смолян - Михалково – Кричим, на път IІІ-8641 Пампорово - /Смолян - Стойките/ и на път ІІІ-8681 Рудозем - Смилян, област Смолян BG161PO001-2.1.01-0029-C0001
Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие BG161PO001-1.4.05-0047-C0001
Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово BG161PO001-1.4.06-0037-C0001
"Изграждане на автомагистрала "Марица", Лот 1 и Лот 2" BG161PO004-2.0.01-0006-C0001
Лот 38 Път ІІ-56-Брезово -Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652 BG161PO001-2.1.01-0040-C0001
Лот 40 Път ІІІ-106-Благоевград - Станке Лисичково - ГКПП Македония от км 0+00 до км 1+ 820 и от км 2+700 до км 24+343.52 BG161PO001-2.1.01-0042-C0001
"Оптимизиране на Агенция "Пътна инфраструктура" за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства" BG161PO001-5.3.01-0059-C0001
Лот 51 Рехабилитация и реконструкция на път IІІ - 302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460", област Велико Търново, община Свищов BG161PO001-2.1.01-0052-C0001
„Зелена и достъпна градска среда на гр.Смолян - централна градска част” BG161PO001-1.4.09-0029-C0001
"Подготовка за доизграждане на Автомагистрала "Хемус" BG161PO004-2.0.01-0018-C0001
"Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна Програма Регионално Развитие за периода 2014-2020г." BG161PO001-5.3.02-0008-C0001
Лот 66 Път III–2008 „Девня - кв. Повеляново – Езерово - Варна“ от км 16+900 до км 23+199,50, област Варна BG161PO001-2.1.01-0062-C0001
Лот 85 Рехабилитация и реконструкция на път III-514 "Камен-Драганово" от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157, с обща дължина 20.157 км, област Велико Търново BG161PO001-2.1.01-0086-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз