Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175017826 "НСОРБ - Актив" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1000, ул. Алабин 16-20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог” BG161PO001-3.1.02-0099-C0001
Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” BG161PO001-3.1.02-0086-C0001
Устойчиво и интегрирано развитие на гр. Велинград BG161PO001-1.4.07-0020-C0001
Формула Марица Арт - Еко фестивал BG161PO001-1.1.10-0029-C0001
Панагюрище-столица на свобододата BG161PO001-3.1.03-0024-C0001
Изграждане на ЦНСТ за деца в риск на територията на община Димитровград BG161PO001-1.1.11-0001-C0001
Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в община Търговище BG161PO001-1.1.11-0003-C0001
Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък BG161PO001-1.1.12-0016-C0001
ЦНСТ за деца с увреждания в град Панагюрище BG161PO001-1.1.11-0040-C0001
Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък BG051PO002-2.5.01-0002-C0001
Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин BG161PO001-3.2.02-0005-C0001
Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в град Търговище BG161PO001-1.4.09-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз