Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040185674 ЕТ „ПА Алтернатива - ИК”
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград гр. Благоевград, ж.к. "Запад", бл. 12, ет. 6, ап. 18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Благоевград BG161PO001-1.1.09-0028-C0001
Изграждане на три ЦНСТ и реконструкция на едно ЗЖ на територията на община Благоевград BG161PO001-1.1.11-0043-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз