Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201073537 „ЕНА ОПТИМА-ВВ” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър" бл. 138, вх. Б, ет. 6, ап. 37
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Благоевград BG161PO001-1.1.09-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз