Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200829330 "Мобайлнет"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София зона Б 5, бл. 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социални асистенти и домашни помощници в подкрепа на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат BG051PO001-5.2.07-0055-C0001
"За да живеем заедно" BG051PO001-4.1.03-0073-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз