Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175143287 "Кутулова консулт"ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв."Бенковски"ул."Успех"№7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Националния политехнически музей - гр. София BG161PO001-1.1.05-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз