Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 811061076 ЕТ "Маргарита-П-Петрун Костадинов"
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград Гр. Благоевград, ул. "Сан Стефано" № 9, вх. Б, ет.
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващата социална инфраструктура на територията на община Благоевград BG161PO001-1.1.01-0195-C0001
Здравословна и достъпна градска среда в Община Благоевград BG161PO001-1.4.02-0046-C0001
Подобряване и модернизиране инфраструктурата на Дирекции „Бюро по труда” Благоевград, Гоце Делчев, Кюстендил, Петрич и Дупница за устойчиво развитие на градските ареали BG161PO001-1.1.04-0003-C0001
Повишаване на енергийна ефективност на ОУ "Гоце Делчев" с.Смолево BG161PO001-4.1.03-0074-C0001
„Изграждане и модернизиране на Бизнес инкубатор - ГБС- ТОНЗОС в гр. Казанлък” BG161PO003-2.2.01-0039-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново BG161PO001-4.1.03-0054-C0001
Кариерно развитие на заети лица BG051PO001-2.2.02-0001-C0001
"Повишаване енергийната ефективност и конкурентоспособността на "Еко Ботълс" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0246-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз