Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130506104 "Агура енд Ко" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. "Цар Освободител" 21, вх.1, ет.5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община” BG161PO001-1.4.02-0003-C0001
Телеуъркинг: нов начин на работа и живот BG051PO001-7.0.01-0130-C0001
Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на Комисия за защита на потребителите (КЗП) чрез подобряване на професионалната компетентност на служителите BG051PO002-2.2.09-0006-C0001
Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите BG051PO002-2.2.10-0006-C0001
Хармонизиране на информационната среда на КЗП в условията на оперативна съвместимост BG051PO002-3.2.04-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз