Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160114326 Работилница ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр.Пловдив, бул. Пещерско шосе 82, офис 11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски BG161PO001-1.4.05-0033-C0001
Корекция на река Пикла в с. Калояново, община Калояново BG161PO001-4.1.04-0064-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз