Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176007219 ДЗЗД "Модул Н" ЕООД, "ЕРОУ" ЕООД и "БИЛДКОНСУЛТ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Знаме на мира" № 5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас BG161PO001-1.1.05-0005-C0001
Строителство, рехабилитация и модернизация на сградата на Русенската опера BG161PO001-1.1.05-0008-C0001
Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” - Пловдив BG161PO001-1.1.05-0010-C0001
Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография – София BG161PO001-1.1.05-0011-C0001
Реконструкция, рехабилитация и оборудване на сградата на Оперно-филхармонично дружество - гр. Русе BG161PO001-1.1.05-0012-C0001
Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Националния политехнически музей - гр. София BG161PO001-1.1.05-0013-C0001
Реконструкция и обновяване на на Сатиричен театър "Алеко Константинов" - гр. София BG161PO001-1.1.05-0014-C0001
Ремонт и модернизация на сградата на Оперо-филхармонично дружество, гр. Бургас BG161PO001-1.1.05-0015-C0001
Ремонт, реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Национално училище за музикално и сценично изкуство "Панчо Владигеров" - Бургас BG161PO001-1.1.05-0016-C0001
Газификация и модернизация на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър "Васил Друмев" - гр. Шумен BG161PO001-1.1.05-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз