Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131575797 "АДСОФТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Добруджа" 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Газификация и модернизация на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър "Васил Друмев" - гр. Шумен BG161PO001-1.1.05-0019-C0001
Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец BG161PO001-3.1.01-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз