Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103836699 Верига Домино ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново Хр. Ботев № 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Искам да се трудя” BG051PO001-5.1.01-0018-C0001
С.И.Л.А. „Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитието на Община Лясковец” BG051PO001-5.1.01-0050-C0001
Социално предприятие „Услуги в дома и градината" BG051PO001-5.1.01-0077-C0001
„Грижа в общността – услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” BG051PO001-5.2.07-0171-C0001
Повишаване на ефективносттана производствените процеси и създаване на предпоставки за износ на продукцията на "Аптечно-Велико Търново-2000"АД BG161PO003-2.1.11-0104-C0001
Партньорство за просперитет BG051PO002-1.3.04-0006-C0001
Подобряване на качеството на продукцията на Вета Фарма BG161PO003-2.1.13-0530-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Златарица за реализиране на ефективни политики и по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0067-C0001
„Младите хора оживяват древното керамично наследство в община Павликени“ BG051PO001-7.0.07-0135-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз