Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000670659 Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1700 София ул. “Стоян Едрев”
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Професионално-ориентирани практики за студенти от специалности, изучавани в МГУ "Св. Иван Рилски" 02.07.2008 0 0 0 0 18,27 Прекратен
Повишаване престижа на МГУ чрез въвеждане на системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите и системи за информационно обслужване 28.01.2013 458 420 458 420 0 458 420 18,00 Приключен
Кариерно развитие на преподавателите от МГУ чрез обучения по ключови компетенции, чуждоезикови обучения и придобиване на умения за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 24.04.2013 66 154 66 154 0 66 154 12,00 Приключен
Анализ и разработване на учебни планове и програми по минно дело и геология в зависимост от потребностите на бизнеса и изискванията на пазара на труда. 18.05.2013 195 892 195 892 0 195 892 21,00 Приключен
"Развитие на иновативни енергоспестяващи и еко-технологии в проучването, добива и преработката на минерални и енергийни суровини чрез подобряване на про-иновативната инфраструктура в МГУ" 09.08.2013 948 989 806 641 147 657 777 296 18,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Програма за мултидисциплинарно обучение на млади учени - път към управление на природния риск 28.08.2009 28,50 Приключен
Студентски стипендии и награди 06.06.2011 17,10 Приключен
Студентски практики 18.01.2012 48,10 Приключен
BG051PO001-4.2.06 "Студентски стипендии и награди" 10.12.2012 37,20 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз