Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130562409 Мапекс АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Младост-1, бул. Андрей Ляпчев № 81
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Внедряване на информационна система за управление на бизнеса 27.04.2012 103 385 77 539 25 875 77 539 16,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Предоставяне на е-административни услуги от община Белово чрез въвеждане на географска информационна система" BG051PO002-3.1.02-0147-C0001
„По-добри услуги – по-доволни граждани” BG051PO002-3.1.02-0041-C0001
Разработка и управление на конкурентоспособни геопространствени системи и бази данни BG161PO003-2.1.06-0478-C0001
Насърчаване конкурентоспособността на „Кабано ООД”, чрез въвеждане на системи за управление, съгласно международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0400-C0001
Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и спортно развлекателен туризъм BG161PO001-3.1.03-0050-C0001
"Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги" BG161PO001-3.2.02-0008-C0001
Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната. BG051PO002-3.2.03-0002-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в община Ловеч BG051PO002-2.2.08-0104-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз