Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 105581375 "Обществено хранене-Видин"
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин ул."Цар Симеон Велики" № 119
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Равнопоставени - създаване на Дневен център за възрастни с увреждания в град Видин” BG051PO001-5.2.06-0105-C0001
Социално включване, чрез сътрудничество без граници BG051PO001-7.0.07-0103-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз