Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200743408 "Три пласта"
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин ж.к."Възраждане", бл.3,вх.А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Равнопоставени - създаване на Дневен център за възрастни с увреждания в град Видин” BG051PO001-5.2.06-0105-C0001
Нов дом BG051PO001-5.2.12-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз