Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 119651848 СОНИК МОДУЛ
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен ул ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ No 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен BG161PO001-1.4.05-0059-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз