Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131042482 "Център Космос"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Будапеща 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Питайте нашите служители - те знаят! BG051PO001-2.1.02-0315-C0001
"Повишавне ефективността на човешкия фактор в Аутсорс Партнърс Интернешънал посредством квалификационни обучения за зазаети лица" BG051PO001-2.1.02-0474-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз