Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131118898 Бета Прес Плюс
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Кирил и Методий № 27, ет. 4, офис 405
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване квалификацията и адаптивността на заетите лица в печатна база „Дедракс” чрез предоставяне на професионално обучение и обучение по ключови компетентности BG051PO001-2.1.02-0606-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз