Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 827158420 ЕТ Димитър Ангелов -Алфа
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе гр.Русе, ул.Стара планина №4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Детски кът за развитие” – Център за психологическа подкрепа за деца и семейства BG051PO001-5.2.06-0038-C0001
ЗАКУПУВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЯЕСКО ОБОРУДВАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНА ПРОГРАМА AUTOCAD MAP 3D" BG161PO003-2.1.10-0008-C0001
ФромРома BG051PO001-7.0.01-0003-C0001
Социализация чрез образователна интеграция BG051PO001-4.1.05-0049-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз