Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121794522 Алегро 2000
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1138 София бул. "Самоковско шосе" № 1, БЦ Боила ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Обучение за постигане на висок стандарт в обслужването на клиентите" BG051PO001-2.1.02-0162-C0001
Повишаване квалификацията и адаптивността на заетите лица в печатна база „Дедракс” чрез предоставяне на професионално обучение и обучение по ключови компетентности BG051PO001-2.1.02-0606-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. ПЛОВДИВ BG161PO002-3.3.02-0021-C0001
Аз мога – дай ми шанс BG051PO001-4.1.04-0138-C0001
Повишаване на вътрешнофирмено обучениеза повишаване на професионалния капацитет на служителите и създаване на "Отдих център" BG051PO001-2.1.15-0059-C0001
ПЛАТФОРМА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО С ГАРАНЦИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЕФЕКТИВНО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ BG051PO001-4.3.04-0053-C0001
Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в Аграрен университет - Пловдив BG051PO001-4.3.04-0032-C0001
Всички сме еднакви, всички сме различни BG051PO001-4.1.05-0095-C0001
Създаване на Център за услуги в домашна среда в община Съединение BG051PO001-5.1.04-0095-C0001
Усъвършенстване системата за управление на Аграрен университет - Пловдив - гаранция за качество и конкурентноспособност BG051PO001-3.1.08-0028-C0001
Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на „Клъстер на здравните региони“ BG161PO003-2.4.02-0075-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз