Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106511173 Юнивърс Трейд ООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца ул. Стоян Заимов № 22
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
За достоен и активен живот чрез осигуряване на обучение и производствен стаж на безработните лица от община Враца 08.11.2012 11,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СОЦИАЛНО ТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР BG051PO001-5.2.06-0229-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз