Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 105034452 Миволта - Володя Евстатиев
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин ул.Цар Симеон Велики № 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
У ДОМА ПРИ МАМА И ПРИ ТАТКО -Център за ранна интервениция BG051PO001-5.2.06-0241-C0001
Звено за услуги в домашна среда – Лом BG051PO001-5.1.04-0048-C0001
Нови възможности BG051PO001-1.1.09-0071-C0001
,,Подай ръка" BG051PO001-4.1.05-0183-C0001
"Ново начало" BG051PO001-1.2.03-0597-C0001
Нов дом BG051PO001-5.2.12-0022-C0001
Център за настаняване от семеен тип „Мечта“ BG051PO001-5.2.12-0035-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз