Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103327353 "БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна бул. "Ян Хунияди" 37, ет.2, ап.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ BG161PO003-2.1.04-0911-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз