Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200682752 ЕТ "Александър Иванов - ЕКЛИПС"
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца ул. "Зорница" 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„С грижа за всеки” BG051PO001-5.2.07-0143-C0001
Партньорство в подкрепа на предприемачеството BG051PO001-7.0.01-0072-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз