Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106624178 "Колева Одит" ЕООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца Враца, ул. "Дико Илиев" 4, вхА, ап.14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра Път VRC 1143 – /III-103/ BG161PO001-2.1.02-0013-C0001
“Видин - развитие на туризма с прилагане на италианския опит” BG161PO001-4.2.01-0069-C0001
Зелена енергия: Усвояване на добри практики в привличането на инвеститори и изграждането на партньорства за ефективно използване на възобновяеми енергийни източници в общините Брезово и Марица” BG161PO001-4.2.01-0101-C0001
Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра BG161PO001-3.1.03-0032-C0001
Обновление и модернизация на технологичния процес за бутилиране на натурална минерална вода в "Минерална вода Княжево" ЕООД BG161PO003-2.1.13-0039-C0001
Повишаване ефективността на организацията на труда и подобряване на условията на работа на персонала в "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" ЕАД BG051PO001-2.3.03-0310-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз