Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114035126 БРЯГ МЕДИА ГРУП
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. "БОРИСОВА" N 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран проект за ремонт на училищата и детските градини в община Ценово BG161PO001-4.1.01-0071-C0001
„Грижи за независим и достоен живот” BG051PO001-5.2.07-0096-C0001
Център от семеен тип за настаняване на деца от 3 до 10 години BG051PO001-5.2.06-0115-C0001
Център за обществена подкрепа „Семейна грижа” BG051PO001-5.2.06-0045-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН BG161PO002-3.3.02-0023-C0001
Повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарните позиции на EЛПРОМ ЕМЗ: единственото българско предприятие – производител на токови измервателни трансформатори за ниско напрежение. BG161PO003-2.1.11-0140-C0001
"СПОТ Социално предприятие - обществена трапезария" BG051PO001-5.1.02-0021-C0001
"Инструменти за динамична рекоснтрукция на обекти и сцени с използване на епиполярна геометрия" BG161PO003-1.1.05-0156-C0001
Квалификация и мотивация на безработни лица-предпоставка за успешна реализация на трудовия пазар BG051PO001-1.1.10-0012-C0001
Мечтите за слънчево детство се сбъдват заедно BG051PO001-4.1.05-0240-C0001
Стимулиране запазването на заетостта на персонала на МБАЛ Авис Медика ООД и Андрееви ООД чрез осигуряване на транспорт до и от работното място BG051PO001-2.2.03-0362-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз