Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име GR090254635 СНЦ Общинска организация за професионално обучение Волос
Седалище Държава: Гърция (Greece) гр. Волос, ул. Микрасиатон 81
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Сближаване и развитие - обмен на добри практики в стимулирането на екотуризма между общините Тервел и Волос - Гърция BG161PO001-4.2.01-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз