Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200010498 ЕТ"Жар птица-Павлина Тонашка-Соня Тонашка"
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца жк.Дъбник 121
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Придобиване на квалификация и компетенции от заетите лица в „Каракочев – 04”ООД – начин за по- добро обслужване BG051PO001-2.1.02-0494-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз