Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124611549 "Авангард Персонал Консултинг" ООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град гр.Добрич, ж-к "Дружба", бл.34, вх.А, ап.21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм - ключ към устойчиво регионално развитие в общините Крушари и Тервел BG161PO001-4.2.01-0105-C0001
Домашни грижи за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания от община Айтос BG051PO001-5.2.07-0084-C0001
Мобилна социална услуга за семейството BG051PO001-5.2.06-0100-C0001
"Подобряване условията на труд в "Старт" АД" BG051PO001-2.3.02-0326-C0001
ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ BG051PO001-5.1.04-0206-C0001
Чрез обучение – изграждане на професионална и ефикасна администрация в община Павликени BG051PO002-2.2.08-0216-C0001
Повишаване на конкурентоспособността чрез квалификация и мотивация BG051PO001-1.1.10-0021-C0001
Компетентна и ефeктивно работеща администрация в Община Генерал Тошево BG051PO002-2.2.08-0078-C0001
Квалификацията прави експерта - Експерт BG051PO002-2.2.08-0020-C0001
Обучение на общинска администрация Алфатар за подобряване на административното обслужване и укрепване на административния капацитет BG051PO002-2.2.12-0026-C0001
ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО BG051PO002-2.2.14-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз