Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117601145 Одит Консулт М ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул. "Муткурова", вх.А-1, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Сближаване и развитие - обмен на добри практики в стимулирането на екотуризма между общините Тервел и Волос - Гърция BG161PO001-4.2.01-0018-C0001
«ВЪВЕЖДАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ISO 9001:2008 И ISO 27001:2005» BG161PO003-2.1.08-0057-C0001
"СПОТ Социално предприятие - обществена трапезария" BG051PO001-5.1.02-0021-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „МБМ Металуърк“ ЕООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване и софтуерна система в производството BG161PO003-2.1.13-0446-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Йорг 2915" ООД BG161PO003-2.1.13-0474-C0001
Повишаване на производителността на труда в Панда ЕООД чрез подобряване условията на труд в предприятието BG051PO001-2.3.02-0213-C0001
Интегрирана система за градски транспорт на град Русе BG161PO001-1.5.03-0005-C0001
„Иновативна система от многолопатъчни хидрокинетични турбини за производство на енергия” BG161PO003-1.1.05-0316-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз