Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103780567 "Диавелли" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр.Варна, ул. “Бели лилии” №26, ет.2, ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” за обекти в Община Варна BG161PO005-1.0.01-0082-C0001
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна BG161PO001-1.4.05-0018-C0001
Въвеждане на методи за управление на световно ниво в Планекс ООД BG161PO003-2.1.12-0988-C0001
"Подобряване безопасните условия на труд, усъвършенстване организацията на трудова дейност и създаване на предпоставки за повишаване ефективността на производството и производителността на труда в "Монтажи-Варна" АД" BG051PO001-2.3.02-0248-C0001
Квалифицирани и мотивирани служители - успешен бизнес BG051PO001-2.1.16-0067-C0001
Разработване на иновативен софтуер за архитектура на предприятието BG161PO003-1.1.05-0307-C0001
"Безопасността на работното място - ключът на успеха на "Далкия - Варна" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0436-C0001
Модернизиране на отделение по лъчелечение на СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков" - Варна ЕООД BG161PO001-1.1.12-0020-C0001
"Енергийно-ефективните технологии - основа за конкурентоспособността на "Мултитест" ООД" BG161PO003-2.3.02-0441-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз