Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121173234 ВАЛДЕКС ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Акад. Г. Бончев"6, БАН
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентоспособността чрез усъвършенстване на ключовите компетенции на служителите на Пенсионно осигурителна компания „ДОВЕРИЕ” АД BG051PO001-2.1.02-0623-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Бред- Кооп Павликени ЕАД BG161PO003-2.1.06-0060-C0001
"Повече знания - по-добри перспективи" BG051PO001-2.1.16-0006-C0001
"Подобряване безопасните и здравословните условия на труд в "БМД ПРОТЕКШЪН" ООД" BG051PO001-2.3.03-0437-C0001
"Нови работни места в "Ти Би Ай Инфо" ЕООД" BG051PO001-1.1.13-0400-C0001
„Създаване на клъстер за защита на интелектуалната собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки“ BG161PO003-2.4.02-0051-C0001
Развитие на придобитите от служителите на Националната агенция за професионално образование и обучение умения чрез надграждащи обучения, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията BG051PO002-2.2.17-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз