Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 147095465 Колорадо Стил ООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас жк Победа, ул. Индустриална 47
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо” BG051PO001-4.2.03-0078-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз