Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123707135 Събирателно дружество "НК Софтуер - Николов и Караиванов и сие"
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул. Майор Кавалджиев 83, ап.11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо” BG051PO001-4.2.03-0078-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас BG161PO001-1.4.07-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз