Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 148108339 НЕСИ ДИЗАЙН
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ж.к. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, бл. 207, вх. 1, ет. 8, ап.32
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Иновационни практики за изграждане на капацитет на структурите на гражданското общество и насърчаване на партньорството с местните власти и бизнеса BG051PO002-2.3.01-0028-C0001
Чрез нови продукти към нови пазари – технологична модернизация и повишаване конкурентоспособността на „СМС ИНВЕСТ” ООД . BG161PO003-2.1.06-0068-C0001
„Разработване, внедряване и сертифициране на Интегрирана система за управление съгласно изискванията на муждународните стандарти БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 14001:2005”. BG161PO003-2.1.08-0139-C0001
"Устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда за ефективно функциониране на МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ" BG161PO003-2.4.01-0001-C0001
Черноморски Енергиен Клъстер - ефективен модел за устойчиво бизнес развитие BG161PO003-2.4.01-0012-C0001
Насърчаване иновативната дейност в Елком –МД ООД, чрез подкрепа за разработване и изпитване на опитен образец на „Модулна трансформаторна подстанция” BG161PO003-1.1.06-0014-C0001
Технологична модернизация на „Рейтекс Инженеринг”ООД BG161PO003-2.1.13-0184-C0001
БЕЗОПАСЕН ТРУД В "ЕЛКОМ-МД" ООД ЗА ПО-ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА BG051PO001-2.3.02-0261-C0001
Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология, Първа клиника по коремна хирургия и Онкологичен и лъчетерапевтичен център „Св. Марина“ BG161PO003-1.1.07-0405-C0001
Диверсификация на продукцията на ЕЛКОМ - МД ООД чрез иновативен продукт „Модулна Трансформаторна Подстанция” BG161PO003-1.1.07-0650-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз