Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 125032551 "Струмица" ЕООД
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище ул. Христо Ботев № 31/Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подкрепа за трудова заетост” BG051PO001-5.1.01-0028-C0001
„Подкрепа за социално включване BG051PO001-5.2.06-0073-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз