Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127635651 ЕТ "Лъки Ридван Мурад"
Седалище Област: Шумен Oбщина: Каолиново 9960 Тодор Икономово бул. "9-ти септември" № 49
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на социално предприятие в Община Каолиново BG051PO001-5.1.01-0103-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз