Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Зоя Миланова Соколова
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Център за настаняване от семеен тип – За по-щастливо детство” BG051PO001-5.2.06-0197-C0001
„Имам дом” - Център за настаняване от семеен тип за деца в гр.Монтана BG051PO001-5.2.06-0157-C0001
За да имам бъдеще утре BG051PO001-4.1.05-0115-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз