Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 111583459 "Лидер Тренд" ЕООД
Седалище Област: Монтана Oбщина: Лом 3600 Лом ул. Цар Симеон 56
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Център за настаняване от семеен тип – За по-щастливо детство” BG051PO001-5.2.06-0197-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз