Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 111564583 ГК - Лом ООД
Седалище Област: Монтана Oбщина: Лом 3600 Лом ул. Л. Меланези № 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Професионално обучение и стажуване - инструмент за подобряване положението на уязвимите групи и неактивни лица в Лом и Монтана 22.11.2012 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Център за настаняване от семеен тип – За по-щастливо детство” BG051PO001-5.2.06-0197-C0001
"Създаване на социално предприятие "Озеленяване и благоустройство" в община Медковец област Монтана" BG051PO001-5.1.02-0037-C0001
Да вземем живота си в свои ръце BG051PO001-1.1.07-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз