Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 820183862 ЕТ "Вера Дакова"
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Угърчин 5580 Угърчин ул. Никола Обретенов, №3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„С грижа за хората - осигуряване на дългосрочна помощ в общността” BG051PO001-5.2.07-0149-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз