Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175331378 "СИ БИ ЕС Консултинг" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София жк Гоце Делчев, бл.257А, вх.А, ет.2, ап.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„С грижа за хората - осигуряване на дългосрочна помощ в общността” BG051PO001-5.2.07-0149-C0001
„Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” BG161PO004-5.0.01-0059-C0001
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. квартал 62, жк „Победа” в гр. Червен бряг и защитено жилище в УПИ ХІ, стр. квартал 75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг BG161PO001-1.1.11-0006-C0001
Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана BG051PO002-1.3.04-0036-C0001
Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на р. Копиловска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Копиловци, на р. Дългоделска Огоста за предотвратяване на наводнения на територията на с. Говежда и с. Дълги Дел, община Герги Дамяново BG161PO001-4.1.04-0038-C0001
"Осигуряване на устойчива заетост чрез повишване на компетентностите на заетите лица в ТПК "ВИТАС"" BG051PO001-2.1.15-0027-C0001
„Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар» BG161PO001-3.2.02-0018-C0001
Квалификация и мотивация за успешна реализация BG051PO001-1.1.10-0011-C0001
Това е моята къща BG051PO001-5.2.12-0006-C0001
Подобряване на ефективността на общинска администрация – Угърчин чрез оптимизиране на структурата и функциите й BG051PO002-1.1.07-0001-C0001
Повишаване професионалната квалификация на служителите в Община Угърчин чрез обучения BG051PO002-2.2.12-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз